Systém ovládania

Individuálne ovládače

Infračervený diaľkový ovládač / MR-EH00

ZAP / VYP, režim prevádzky, rýchlosť ventilátora, tok vzduchu, nastavenie teploty
Reset upozornenie na výmenu filtra
Riadenie podľa jednoduchého časového plánu
Široký displej
Tlačidlo reagujúce na jemný dotyk
Ovládanie jednotlivých lamiel (podporuje špecifické modely vnútorných jednotiek)
Viackanálové infračervené diaľkové ovládanie (maximálne 4 kanály)
MR-EH00

Káblový diaľkový ovládač / MWR-WE11N

ZAP / VYP, režim prevádzky, rýchlosť ventilátora, tok vzduchu, nastavenie teploty
Individuálne a skupinové ovládanie (maximálne 16 vnútorných jednotiek)
Chybové hlásenie
Reset upozornenie na výmenu filtra
Režim Spánok (Sleep) a Tichá prevádzka (Silent)
Zabudovaný izbový snímač teploty
Detský zámok
Režim automatického vypnutia
Obmedzenie bezdrôtového diaľkového ovládania
Jasná obrazovka s LCD podsvietením
Jednotný ovládač (CAC, DVM, ERV, ERV PLUS, AHU)
Rôzne úrovne povolenia
MWR-WE11N MWR-WE11N

Zjednodušený káblový diaľkový ovládač / MWR-SH00N, MWR-SH10N

ZAP / VYP, režim prevádzky, rýchlosť ventilátora, tok vzduchu, nastavenie teploty
Individuálne a skupinové ovládanie (maximálne 16 vnútorných jednotiek)
Chybové hlásenie
Reset pre upozornenie na nutnosť výmeny filtra
Ochrana výberu režimu
MWR-SH00N MWR-SH10N

Wi-Fi ovládač / MIM-H03N

Ovládanie cez mobilné aplikácie (k dispozícii na stiahnutie)
ZAP / VYP, režim prevádzky, rýchlosť ventilátora, tok vzduchu, nastavenie teploty
7-denný plán nastavenia
Monitorovanie energie
MIM-H03/MIM-H03N

Bezdrôtový prijímač signálu / MRK-A10N

Ovládanie ZAP / VYP
Indikácia prevádzky
Chybové hlásenie
Upozornenie na nutnosť výmeny filtra
Používajte s káblom prijímača, MRW 10A (MRK-A10N už obsahuje kábel MRW-10A)
MRK-A10N

Externé izbové čidlo teploty / MRW-TA

Externý snímač pre zistenie presnej teploty prostredia užívateľa
Dĺžka kábla 12 metrov
MRW-TA

Centrálne ovládače

Dotykový centrálny ovládač / MCM-A300N

7" farebný dotykový displej
Jednoduché a intuitívne ovládanie
Nastavenie zón a ovládania (riadenie max. 12 zón)
Riadenie núdzovej prevádzky pomocou externého kontaktu
Kontrola viac ako 128 vnútorných jednotiek
DS karta pre nastavenie a sťahovanie dát
MCM-A300N MCM-A300N

Systém riadenia budov

DMS 2 – Data management server

Vylepšený server pre správu dát je inteligentnejší: môže riadiť radu rôznych klimatizačných jednotiek a novo vylepšené funkcie môžu automaticky riadiť celý váš klimatizačný systém.

MIM-D01AN

Vstavaný webový server pre riadenie nezávislé na počítači a riadenie zo vzdialeného prístupu.
Viac možností prístupu pre ovládanie na hornej úrovni (S-NET 3, S-NET Mini, Web-client)
Centrálne riadenie až 256 interných jednotiek, vrátane ERV, ERV PLUS a AHU
Logiku riadenia môže upravovať užívateľ
Riadenie úrovne prístupu
Dynamické riadenie bezpečnosti
Správa histórie prevádzky a chýb
Časovač s týždenným/denným časovým plánom
Funkcie pre distribúciu energie
Riadenie v reálnom čase i pri výpadku energie (po dobu 24 hodín)
Uloženie dát v energeticky nezávislej pamäti a SD pamäti
Funkcia vypnutia v núdzových situáciách pomocou jednoduchého kontaktného rozhrania
Funkcia ovládania Chillera
MIM-D01AN

Modul rozhrania merača spotreby / MIM-B16N

Modul rozhrania merača spotreby sa môže použiť výhradne so serverom DMS 2. Zobrazuje spotrebu energie každého elektromera

Výhradné použitie na distribúciu energie so serverom DMS 2
Spojenie s až 8 elektromermi
Pulz rozhrania s elektromermi
Zobrazenie spotreby energie na každom elektromere

Systém distribúcie energie
Distribúcia energie na maximálne 256 vonkajších jednotiek
Záznam počtu Wh, doby činnosti a pomeru využitia
Dokumenty sa ukladajú vo formáte Microsoft Excel
V pamäti sú uložené údaje o distribúcii energie za 1 rok
Sledovanie aktuálnej spotreby energie
Podpora elektromeru súčasného typu
MIM-B16N

Brána BACnet / MIM-B17BN

Brána BACnet s funkciou riadenia a monitoringu BMS uľahčuje rôzne spôsoby riadenia klimatizačných sietí. Brána BACnet môže v kombinácii s riadiacim systémom S-NET 3 a MCM-A300N ovládať až 256 vnútorných jednotiek.

Rozhranie pre riadiaci systém BACnet
Maximálne 256 vnútorných jednotiek plus podpora ERC s nanajvýš 80 modulmi rozhrania
Obsahuje funkcie DMS 2
Funkcia ovládania Chillera
MIM-B17BN

Brána LonWorks / MIM-B18BN

Brána LonWorks je rozhranie pre spojenie Lon s riadiacimi systémami LonWorks, ktorý vám ponúka pohodlnejší spôsob riadenia Vášho klimatizačného systému. Môže v kombinácii s riadiacim systémom S-NET 3 a MCM-A300N ovládať až 128 vnútorných jednotiek.

Rozhranie pre Lon-Connection s riadiacim systémom LonWorks
Maximálne 128 vnútorných jednotiek plus podpora ERC s nanajvýš 80 modulmi rozhrania
Obsahuje funkcie DMS 2
Funkcia ovládania Chillera
MIM-B18BN